73 lượt xem

Hot: Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố lịch thi THPT Quốc gia năm 2018

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố thời gian thi cho từng môn học trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tới tất cả các thí sinh trên cả nước.

Lịch thi chính thức của từng môn thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Lịch thi chính thức của từng môn thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Đã có lịch thi chính thức của từng môn thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Theo nguồn Tin giáo dục cập nhật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên lịch thi chính xác cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, theo đó, thí sinh có thể tham khảo lịch thi cũng như hồ sơ để chuẩn bị thật tốt về mặt thủ tục cũng như tinh thần cho kỳ thi quan trọng này.

Bài thi môn Ngữ văn ( buổi sáng)

6h30-7h: Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi theo lịch thi tốt nghiệp 2018

 • Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh
 • Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h-7h20: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi

 • Một CBCT ký tên vào giấy thi, giấy nháp, phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.

7h25-7h30: Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h30-7h35: Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

7h35: Bắt đầu tính giờ làm bài.

7h50: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

9h20: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

9h35: Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).

Bài thi môn Toán ( buổi chiều)

13h30-14h: Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi

 • Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh
 • Gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi tốt nghiệp THPT 2018

14h-14h15: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi

 • Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; – Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

14h15-14h20: Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

14h20-14h30: Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi THPT Quốc gia 2018

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. 14h30 Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

15h45: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

16h: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh, yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều)

13h30-14h: Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi

 • Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh
 • Gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018

14h-14h15: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi

 • Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp
 • Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN

14h15-14h20: Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

14h20-14h30: Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo lịch thi tốt nghiệp Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài.

14h45: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

15h15: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

15h30: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh, yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

Bài thi Tổ hợp (sáng)

6h30-7h: Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi

 • Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh
 • Gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi theo lịch Đại học 2018

7h-7h25: Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi

 • Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp
 • Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN

7h25-7h30: Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp, cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h30-7h40: Bóc túi đựng đề thi môn Vật lý (Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7h40: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lý (Lịch sử)

7h55:Nộp đề thi thừa môn Vật lý (Lịch sử) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

8h15: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn vật lý (Lịch sử).

8h30: Hết giờ làm bài thi môn Vật lý (Lịch sử).

 • CBCT thu đề thi môn Vật lý (Lịch sử), giấy nháp của thí sinh dự thi theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018
 • Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi hóa học (địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh

8h40-8h50: Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được. 8h50 Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (Địa lý).

9h05: Nộp đề thi thừa môn Hóa học (Địa lý) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

9h25: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (Địa lý).

9h40: Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (Địa lý).

 • CBCT thu đề thi môn Hóa học (Địa lý), giấy nháp của thí sinh.
 • Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

9h50-10h: Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2018.

 • Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

10h: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

10h15: Nộp đề thi thừa môn Sinh học (Giáo dục công dân) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

10h35: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

10h50: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh, yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

Thí sinh cần có Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia
Thí sinh cần có Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước khi làm thủ tục thi THPT Quốc gia

Bộ GD&ĐT quy định, thời hạn đăng ký dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 từ đầu tháng 4/2018 đến cuối tháng 4/2018 gói gọn trong khoảng 20 ngày để thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài việc công bố lịch thi cụ thể cho từng môn thi thì trong quá trình làm thủ tục dự thi các thí sinh phải có chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Các sở giáo dục, Cán bộ coi thi ở các Trường THPT hướng dẫn để học sinh có Chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp không có Chứng minh nhân dân thì phần mềm quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Theo một số giảng viên đào tạo Cao đẳng Dược chính quyTrường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết: những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.

Nguồn: Tuyensinhcaodangduochanoi.edu.vn